فایل حذف کد خطا MVM550 – new – اکسیژن دوم ، کاتالیست

بازدید : 1168قیمت: 40,000 تومان

دسته بندی : فایلهای حذف کد خطا

Ecu – ecukit – tnm – tuning – ایسیو – ایسیو کیت – ای سی یو – تی ان ام – تیونینگ . بوش - bosch - boschME7 lifan - FAW - Bestern
X60 - لیفان - بی کد- چانگ آن - ME17 - ME 7   فایل خودرو MVM550 - new

  با ایسیو بوش ME 7

 حذف سنسور اکسیژن دوم و کاتالیست 

 

MVM550 , ME 7 - delete CO, Catalist  

 

      حتما قبل از برنامه ریزی کالیبره  و  حجم فایل مقایسه  شود   

       Compare  the file volume and calibrazation before programming         

 

 

راهنمای دریافت فایل پس از پرداخت

 

ایسیوکیت همیار متخصصین حوزه ecu

فروشگاه مرتبط