علائم خرابی پلوس

علائم خرابی پلوس

علائم خرابی پلوس ماشین میلرزه لرزش ماشین . ماشین بد راه میره ماشین خرخر میکنه ماشین راه نمیره ماشین ترمز نمیگیره