علائم خرابی پلوس

علائم خرابی پلوس

علائم خرابی پلوس ماشین میلرزه لرزش ماشین . ماشین بد راه میره ماشین خرخر میکنه ماشین راه نمیره ماشین ترمز نمیگیره

علائم خرابی سنسور اکسیژن

علائم خرابی سنسور اکسیژن

۸ علائم خرابی سنسور اکسیژن سنسور اکمیژن - سنسور اکسیژن چیه سنسور اکسیژن چنده سنسور اکسیژن کجاس. اکسیژن کجاس نشانه های خرابی اکسیژن. اگزوز بو گند میده