فایل حذف کد خطا Volex-C30-AT5 با ایسیو ME7 - اکسیژن دوم - کاتالیست - camshaft

بازدید : 1592قیمت: 80,000 تومان

دسته بندی : فایلهای حذف کد خطا

Ecu – ecukit – tnm – tuning – ایسیو – ایسیو کیت – ای سی یو – تی ان ام – تیونینگ . بوش - bosch - boschME7 lifan - FAW - Bestern
X60 - لیفان - بی کد- چانگ آن - ME17 - ME 7   فایل خودرو  Volex

  با ایسیو بوش ME 7

 حذف سنسور اکسیژن دوم و کاتالیست  و camshaft

 

 Volex , ME 7 - delete CO, Catalist and camshaft 

 

      حتما قبل از برنامه ریزی کالیبره  و  حجم فایل مقایسه  شود   

       Compare  the file volume and calibrazation before programming         

 

 

راهنمای دریافت فایل پس از پرداخت

 

آنچه از حوزه ایسیو نیازد ارید

فروشگاه مرتبط