فایل جیلی e7 - حذف O2 و کاتالیزور

بازدید : 1129قیمت: 50,000 تومان

دسته بندی : فایلهای حذف کد خطا

Ecu – ecukit – tnm – tuning – ایسیو – ایسیو کیت – ای سی یو – تی ان ام – تیونینگ . بوش - bosch - boschME7فایل جیلی  e7

  با ایسیو  mt22 

 حذف کاتالیزور  و اکسیژن

 

Geely E7 file  ECU MT22 delete O2 and catalisor 

 

  لطفا قبل از دانلود  کالیبره و حجم فایل  بررسی شود

 

 

راهنمای دریافت فایل پس از پرداخت

ایسیوکیت همیار متخصصین حوزه ایسیو 

فروشگاه مرتبط