فایل رفع خطای جرقه زنی برای تبدیل ایسیو والِئو 405 به 206

بازدید : 1969قیمت: 70,000 تومان

دسته بندی : 206 فرانسوی

تبدیل ایسیو
ایسیوکیت
ecukitفایل رفع خطای جرقه زنی 

جهت تبدیل  ایسیو  والئو  pl4    405   به  206  

 

      حتما قبل از برنامه ریزی کالیبره  و  حجم فایل مقایسه  شود   

       Compare  the file volume and calibrazation before programming         

 

 

راهنمای دریافت فایل پس از پرداخت

 

در بخش دیوار اپلیکیشن ecukit  بهراحتی لوازم استوک خرید و فروش نمایید 

هر انچه از الکترونیک خودرو نیاز دارید در اپلیکیشن ecukit