فایل رفع خطای فن ایسیو SSAT بنزینی نو فلش 405 پارس با موتور xXU7

بازدید : 260قیمت: 25,000 تومان

دسته بندی : 405 و پارس

seat ecukit
Faan
فن
ایسیوکیت


فایل  رفع خطای  فن  خودروهای  پارس. و 405 تک گانه بنزینی 

  با ایسیو  SSAT نو  فلش   و موتور  XU7    1800 

راهنمای  برنامه  ریزی  ایسیو های  نو فلش SSAT  به  بخش  اموزش 

مراجعه کنید 

آنچه از الکترونیک خودرو نیاز دارید در اپلیکیشن  ECUKIT 

محصولات مرتبط