فایل حذف اکسیژن دوم خودرو ساندرو و ال 90 اتومات

بازدید : 1052قیمت: 50,000 تومان

دسته بندی : ال 90

ات90 ساندرو ایسیوکیت پ
ecukit
o2 off02


فایل خودرو  ساندرو  و  l90   اتومات    حذف  سنسور اکسیژن دوم   

لطفا قبل از دانلود  کالیبره  ایسیو مقایسه شود 

هر انچه از الکترونیک خودرو نیاز داریذ در اپلیکیشن  ecukit