فایل بی کد خودرو X33 با ایسیو بوش 7.9.7

بازدید : 1342قیمت: 40,000 تومان

دسته بندی : فایلهای بی کد

ایسیوکیت - ECUKITفایل بی کد خودرو X33 با فلش 29F800 و ایپرام

با ایسیو بوش7.9.7

با شماره کالیبره: a21-3605010ba

 

 

      حتما قبل از برنامه ریزی کالیبره  و  حجم فایل مقایسه  شود   

       Compare  the file volume and calibrazation before programming         

 

 

راهنمای دریافت فایل پس از پرداخت

محصولات مرتبط