فایل ریمپ گیربگس 206 و207 فرانسوی AL4

بازدید : 1391قیمت: 50,000 تومان

دسته بندی : 206 فرانسوی

گیربگس


فایل تیونینگ  گیربگس اتومات  جهت رفع کپ هنگام تعویض دنده 

و خودروهای که ای سی یو  موتور را ریمپ میکنند 

از بخشهای مختلف اپلیکیشن بازدید کنید 

هر انچه از الکترونیک خودرو نیاز دارید در ECUKIT