فایل ریمپ 206 با ECU BOSCH ME7.4.4

بازدید : 960قیمت: 20,000 تومان

دسته بندی : 206 فرانسوی

206


فایل خودرو  206  فرانسوی  با ECU   BOSCH ME 7.4.4 

تیونینگ  رفع کپ اول گاز  وافزایش شتاب  

کلیه فایلها ارائه شده در اپلیکیشن  ECUKIT تست شده 

میباشد