فایل نوایمو هیوندا ورنا با ECU زیمنس

بازدید : 1532قیمت: 40,000 تومان

دسته بندی : خودرو خارجی

بی کد


فایل نوایمو  ECU   هیوندا  ورنا با ECU  زیمنس 

جهت روشن کردن خودرو  و تست  

قبل از نصب  سوکت ایمو کشیده شود