تعریف و برنامه ریزی دریچه گازبرقی بدون استفاده از دیاگ

تعریف و برنامه ریزی دریچه گازبرقی بدون استفاده از دیاگ

تعریف و برنامه ریزی دریچه گازبرقی بدون استفاده از دیاگ

????خودروهايي که دریچه گاز آنها برقیست به هر دلیلی اگر ای سی یو, موقیت دریچه را تشخیص ندهد ، خطای برنامه ریزی دریچه گاز ظاهر شده و موتور گاز نمی خورد،
در این شرایط میبایست اقدام به تعریف دریچه گاز به روش زیر نمود :

????سوئیچ را تا انتها باز كنيد
????حدود ٢٠ ثانيه منتظر بمانيد
????پدال گاز را تا انتها فشار داده و ٢٠ ثانيه نگه داريد
????بدون اينكه پا را از روى پدال برداريد سوئيچ را ببنديد
????٢٠ ثانيه منتطر بمانيد و بدون فشار دادن پدال گاز استارت بزنيد و ماشین را روشن كنيد.

با ایسیوکیت همواره بروز بمانید

نظرات کاربران

نظر بدهید