عوامل خراب شدن رنگ خودرو

عوامل خراب شدن رنگ خودرو

عوامل خراب شدن رنگ خودرو:

1.   باران اسیدی 

2.   اشعه ماورای بنفش 

3.   اکسید شدن 

4.   استفاده از مایع شوینده نامناسب 

1.   شستشوی ماشین 

2.   از بین بردن آلودگی های سطحی ماشین 

3.   ترمیم رنگ و خط و خشی روی بدنه ماشین

4.   استفاده از پولیش

5.   استفاده از محافظ رنگ 

نظرات کاربران

نظر بدهید