تعریف ریموت خودروی برلیانس

تعریف ریموت خودروی برلیانس

برای تعریف ریموت خودروی برلیانس طبق مراحل زیر پیش می رویم:

1) سوییچ خودرو را باز کرده و در حالت IG on قرار دهید.

2) کلید گرمکن شیشه عقب را ۴ مرتبه فشار دهید.

3) فلاشر ثابت روشن می ماند.

4) دکمه قفل یا باز ریموت را نگه دارید.

5) در این مرحله فلاشرها یک بار چشمک میزند و تعریف ریموت تکمیل می گردد

نظرات کاربران

نظر بدهید