روش ریست  دستی bsi  در خودرو ۲۰۶ اصلی

روش ریست دستی bsi در خودرو ۲۰۶ اصلی

روش ریست  دستی bsi  در خودرو ۲۰۶ اصلی

خودروهای 206 با ورژن BSI بالای 40 اگر کولر کار نکند امکان دارد که نیاز به ریست کردن BSI داشته باشد.
نحوه ی ریست دستی BSI

درب های جانبی خودرو بسته باشد .

درب سمت راننده باز شود و در همان حالت باز باقی بماند .

سوئیچ یک بار باز و بست شود .(موتور روشن نشود)

دسته ی برف پاک کن و چراغ ها همزمان به مدت 3 ثانیه به سمت فرمان کشیده شود تا یک بوق از BSI شنیده شود.

نظرات کاربران

نظر بدهید