نحوه برنامه ریزی ایسیو برای بیکد

نحوه برنامه ریزی ایسیو برای بیکد

برای بیکد کردن خانواده ایسیو زیمنس وssat فلش دار بعد از شناسایی خودکار برنامه رو داخل بافر باز کرده و از گزینه تبدیل استفاده کنید(سوکت ایمو حتما کشیده شود)در ایسیوهای ssat فلش دار حتما قبل از انجام تبدیل ایسیو سوکت انژکتورها کشیده شود

برای بیکد کردن ایسیوهای ساژم والئو۲۰۶ فقط ناحیه ایپرام بیکد میشود

برای بیکد کردن ایسیو والئو پراید ایپرام و میکرو هر دو باید بیکد شود

برای بیکد کردن ایسیو ssat بدون فلش نیاز به خارج کردن سوکت انژکتورها نیست قبل از برنامه ریزی سوکت ایمو خارج شود (کالیبراسیون)

برای بیکد کردن ایسیو بوش پراید هم ایپرام هم فلش برنامه ریزی شود فقط سوکت ایمو خارج شود(چون ایسیو قفل هست با اوبیدی انجام نمیشود حتما جیتک شود)

برای بیکد کردن ایسیو بوش 7.4.9 سمند-دنا
ایپرام و میکرو هر دو باید برنامه ریزی شود سوکت ایمو خارج شود،در صورت چشمک زدن چراغ ایمو در سمند معمولی سیم شماره ۳ سوکت سفید پشت امپر قطع شود(برای روشن شدن نیاز به تغییرات سیم کشی ندارد)


برای بیکد کردن ایسیو me17

با جیتک یا gpt هم ایپرام هم فلش برنامه ریزی شود،پایه b41 قطع شود

برای بیکد کردن بوش 7.4.5 پژو ۲۰۶ فقط ایسی ایپرام برنامه ریزی شود

برای بوش 7.4.4‌ پژو ۲۰۶ ایپرام و فلش هر دو برنامه ریزی شود(جیتک)

برای بیکد کردن بوش 7.4.4 پژو پارس
و از سوکت خاکستری پایه F3 را با K3 از سوکت قهوهای جابجا میکنیم.

 

 

با نصب ایسیوکیت در زمان خود صرفه جویی کنید

 

 

نظرات کاربران

علی صبوریان یکشنبه 21 اسفند 1401

احسنت خدا عمرتون بده برنامه حرفه ایی با نکات دقیق

نظر بدهید