دلایل ریست ecu

دلایل ریست ecu

دلایل ریست ECU

زمانی که هر کدام از سنسورهای خودرو دچار مشکل شود اطلاعات نادرست به ECU مربوطه ارسال می شود و در نتیجه عملکرد خودرو دچار مشکل میشود و بعد از مدتی اطلاعات و پارامترهای اشتباه در حافظه ECU باقی میماند و مطابق با اطلاعاتی که سنسور اشتباه ارسال می کند شرایط را تنظیم می کند. اما وقتی سنسور را عوض و یک سنسور سالم جایگزین شود هنوز در حافظه ی ECU اطلاعات اشتباه ثبت شده است و خودرو تا مدتی بد کار می کند.

 

بنابراین بعد از تعویض بعضی از سنسورها، چون هنوز برخی از اطلاعات و پارامترهای اشتباه در حافظه ی ECU باقی می ماند نیاز است که ECU را ریست کنید تا اطلاعات به حالت اولیه (تنظیم کارخانه ای) برگردد و خودرو به درستی کار کند.


یکی دیگراز دلایل ریست ECU پاک کردن کدهای خطایی است که حتی پس از رفع ایراد خودرو از حافظه ی ECU پاک نمیشود . گزینه ی ریست کمک میکند تا کدهای خطا از حافظه کنترل یونیت خودرو پاک شود.

نظرات کاربران

نظر بدهید