اسان ترین روش تشخیص  از رو سیسمتهای مالتی پلکس

اسان ترین روش تشخیص از رو سیسمتهای مالتی پلکس

اسان ترین روش تشخیص از رو سیسمتهای مالتی پلکس:
از روی پشت آمپر

اگه نوشته بود SPCO یعنی سیستمش اس ام اس

اگه Crouse یعنی اکو ماکس
از روی نودها

اگر از FCM و BCM استفاده کنه یعنی اکوماکس

اگر از FN و CCN استفاده کنه یعنی اس ام اس

از رو شکل ظاهری نود جلو کنار باطری‌ میشه فهمید
اونی ک ۳ سوکت شبیه ایسیو ساژم‌ هست میشه ماکس
اگ دو سوکت باشه میشه اکوماکس
اگ یک نود مربعی شکل باشه اس ام اس هست

ایسیوکیت همیشه همراه شما

نظرات کاربران

نظر بدهید