اسان ترین روش تشخیص  از رو سیسمتهای مالتی پلکس

اسان ترین روش تشخیص از رو سیسمتهای مالتی پلکس

اسان ترین روش تشخیص از رو سیسمتهای مالتی پلکس:
*از روی پشت آمپر

اگه نوشته بود SPCO یعنی سیستمش اس ام اس

اگه Crouse یعنی اکو ماکس
*از روی نودها

اگر از FCM و BCM استفاده کنه یعنی اکوماکس

اگر از FN و CCN استفاده کنه یعنی اس ام اس

از رو شکل ظاهری نود جلو کنار باطری‌ میشه فهمید
اونی ک ۳ سوکت شبیه ایسیو ساژم‌ هست میشه ماکس
اگ دو سوکت باشه میشه اکوماکس
اگ ی نود مربعی شکل باشه اس ام اس هست

نظرات کاربران

نظر بدهید