ایراد در کانکتور ، دلیل عدم عملکرد قطعات الکترونیکی

ایراد در کانکتور ، دلیل عدم عملکرد قطعات الکترونیکی

بیشترین عامل عدم عملکرد قطعات برقی و الکترونیکی خودرو، ایراد در کانکتور ( سوکت ) آن میباشد.

✅ همیشه قبل از تعویض قطعه، کانکتور آنرا از لحاظ :

✅ اتصال
✅ خار قفل کننده
✅ عدم عقب نشینی پین ها ( پایه ها) بررسی کنید.

 

با ایسیو کیت در زمان خود صرفه جویی کنید

نظرات کاربران

نظر بدهید