راهنمای کاهش دمای آب MVM 315

راهنمای کاهش دمای آب MVM 315

راهنمای کاهش دمای اب MVM315

 با ایسیو M7.8 چینی

  8bit decimal

در تصویر توضیح داده شده است.

 

با ایسیو کیت در زمان خود صرفه جویی کنید

نظرات کاربران

نظر بدهید