عوامل موثر بر ماهش قدرت موتور و ضعف شتابگیری

عوامل موثر بر ماهش قدرت موتور و ضعف شتابگیری

   چه عواملی باعث میشود که قدرت موتور کاهش پیدا کند و شتابگیری خودرو ضعیف شود؟؟

   لغزش کلاچ
   کشیدن ترمز
   کمبود فشار باد تایر
   نادرست بودن اندازه تایر
   بیش از حد بار گذاشتن
   باز نشدن کامل دریچه گاز
   گرفتگی سیستم هوای ورودی
   بیش از حد فقیر بودن نسبت هوا و سوخت
   ایراد در سیستم جرقه
   پایین بودن فشار کمپرس موتور


چه عواملی باعث میشود که موتور با لرزش کار کند؟؟

   تنظیم نبودن لقی سوپاپ ها
   خراب بودن یکی از شمع یا وایر ها
    کار نکردن یکی از انژکتور ها
   کم بودن فشار سوخت
   تنظیم نبودن تایمینگ موتور
   معیوب شدن دسته موتور
   خرابی یکی از سنسور های اکسیژن،دما و فشار هوا، دمای آب

نظرات کاربران

نظر بدهید