راهنمای خواندن دیتا شیت ای سی ها

راهنمای خواندن دیتا شیت ای سی ها

راهنمای خواندن  دیتا شیت  IC 

VSS  &  GND   =    هر دو نشانه  اینکه پایه  زمین  یا منفی است 

VCC =  نشانه  ولتاژ و  تغذیه  میباشد 

#MC = نشانه اتصال پایه به  میکرو  است 

OUT = نشانه  پایه خروجی  ای سی  است 

IN = نشانه  پایه ورودی  ای سی است 

V bat = نشانه  تغذیه  8 تا 18  ولت  میباشد 

NC = نشانه پایه بلا استفاده میباشد 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید