تعریف دریچه گاز برقی انواع خودرو

تعریف دریچه گاز برقی انواع خودرو

ECUKIT@

تعریف و برنامه ریزی دریچه گازبرقی بدون استفاده از دیاگ

خودروهايي که دریچه گاز آنها برقیست به هر دلیلی اگر ای سی یو, موقیت دریچه را تشخیص ندهد ، خطای برنامه ریزی دریچه گاز ظاهر شده و موتور گاز نمی خورد،
در این شرایط میبایست اقدام به تعریف دریچه گاز به روش زیر نمود :


سوئیچ را تا انتها باز كنيد
حدود ٢٠ ثانيه منتظر بمانيد
پدال گاز را تا انتها فشار داده و ٢٠ ثانيه نگه داريد
بدون اينكه پا را از روى پدال برداريد سوئيچ را ببنديد
٢٠ ثانيه منتطر بمانيد و بدون فشار دادن پدال گاز استارت بزنيد و ماشین را روشن كنيد.

 

WWW.ECUKIT.COM 

نظرات کاربران

نظر بدهید