عوامل خرابی  دسته موتور خودرو

عوامل خرابی دسته موتور خودرو

 

ECUKIT@

علل خرابی دسته موتور:

⬅️ ترمزهای شدید

⬅️ شتابگیری

⬅️ تعویض دنده و ضربه زدن هنگام حرکت(زمان حرکت نباید کلاچ را یکدفعه رها کرده و پدال گاز را تا انتها فشار دهید)

⬅️ شرایط ناهموار جاده.

هر انچه از الکترونیک خودرو تیاز دارید در اپلیکیشن  ECUKIT 

 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید