دارندگان خودروهای دو گانه دستی

دارندگان خودروهای دو گانه دستی

✅در خودروهای گازسوز کارخانه ای جهت جلوگیری از ایجاد:

✔️خطای احتمالی در ECU

✔️خرابی ریل سوخت ، سنسورها و ...
✔️کاهش استهلاک موتور
بهتر است در هربار خاموش کردن خودرو ابتدا کلید وضعیت سوخت را در حالت بنزین قرار داده سپس خودرو را خاموش نمایید

در بخش  دیوار  اپلیکیشن  لوازم  استوک به سهولت  خرید و فروش نمایید 

نظرات کاربران

نظر بدهید