عوامل ضعیف شدن قدرت موتور و شتابگیری خودرو

عوامل ضعیف شدن قدرت موتور و شتابگیری خودرو

چه عواملی باعث میشود که قدرت موتور کاهش پیدا کند و شتابگیری خودرو ضعیف شود؟

1- لغزش کلاچ
2- کشیدن ترمز
3- کمبود فشار باد تایر
4 -نادرست بودن اندازه تایر
5- بیش از حد بار گذاشتن
6- باز نشدن کامل دریچه گاز

7- گرفتگی سیستم هوای ورودی
8- بیش از حد فقیر بودن نسبت هوا و سوخت
9- ایراد در سیستم جرقه
10- پایین بودن فشار کمپرس موتور

نظرات کاربران

نظر بدهید