عوامل ضعیف شدن شتابگیر خودرو

عوامل ضعیف شدن شتابگیر خودرو

عواملی که باعث میشود شتابگیری خودرو ضعیف شود عبارتند از:

سیستم کلاچ معیوب

️کیفیت سوخت

کمبود فشار باد تایر

️نادرست بودن اندازه تایر

بیش از حد بار گذاشتن

باز نشدن کامل دریچه گاز

گرفتگی سیستم هوای ورودی

فقر بیش از حد نسبت هوا یا سوخت

ایراد در سیستم جرقه

پایین بودن فشار کمپرس موتور و فرسودگی موتور

ایراد در سیستم سوخت رسانی

نظرات کاربران

نظر بدهید