مقایسه مصرف سوخت در خودروهای دنده ای و اتومات

مقایسه مصرف سوخت در خودروهای دنده ای و اتومات

دلیل مصرف سوخت بیشتر خودرو های اتوماتیک نسبت به دنده ای
 

با روشن شدن موتور، روغن گیربکس در مبدل گشتاور گیربکس به جریان در می آید، تا نیروی موتور را به گیربکس منتقل کند ، بخشی از گشتاور موتور، به انرژی حرارتی روغن گیربکس تبدیل می شود که تاثیری در حرکت خودرو ندارد و به نوعی اتلاف انرژی محسوب می شود

به همین دلیل میانگین مصرف سوخت خودرو با گیربکس اتوماتیک بیشتر از گیربکس دستی است در حالیکه هر دو خودرو موتور یکسانی دارند. خودرو اتوماتیک در شهر، که دنده ها بیشتر تعویض می شوند، در هر 100 کیلومتر 1.5 تا 2 لیتر بیشتر از خودرو دنده ای سوخت مصرف می کند. این مقدار برای جاده، که کمتر دنده تعویض می شود، کمتر است.

نظرات کاربران

نظر بدهید