دلایل خاموش کردن خودرو در حرکت

دلایل خاموش کردن خودرو در حرکت

مهمترین دلایل خاموش شدن موتور خودرو در حال حرکت :

1. کاهش سطح سوخت: اگر سطح سوخت در تانکی خودرو به حداقل برسد، موتور ممکن است خاموش شود. با خالی شدن سوخت، پمپ سوخت نتواند سوخت را به موتور ارسال کند و موتور از کار می‌افتد.

2. خرابی سیستم برقی: خرابی در سیستم برقی می‌تواند باعث خاموش شدن موتور شود، برای مثال در برخی موارد با خرابی در رویتور (alternator)، باتری خودرو زودتر خالی شده و در نتیجه موتور خاموش می‌شود.

3. خرابی سیستم انتقال نیرو: در صورت خرابی در سیستم انتقال نیرو، موتور ممکن است خاموش شود. برای مثال، در صورت خرابی ترمز اچ‌آی‌دی (hydraulic)، فشار روغن در سیستم کاهش می‌یابد و ممکن است این باعث بریدن بار قابل توجهی بر روی موتور شود که منجر به خاموش شدن آن می‌شود.

4. خرابی سیستم سوخت رسانی: در صورت خرابی در سیستم سوخت رسانی، کیفیت سوخت اعمال شده به موتور کاهش می‌یابد و در نتیجه ممکن است موتور خاموش شود.

5. خرابی سیستم اویروای: با خراب شدن سیستم اویروای، جریان هوا به موتور کاهش می‌یابد و با کاهش جریان هوا، موتور ممکن است به خطر بیافتد و خاموش شود.

6. خطا در سیستم کنترل کننده موتور: در صورت خطایی در سیستم کنترل کننده موتور، خاموش شدن موتور امری ممکن است باشد. به عنوان مثال، با خراب شدن سیستم سنسورهای آمد و شد در موتور، داده‌های مناسب برای سوخت داده نمی‌شوند و در نتیجه موتور خاموش می‌شود.

نظرات کاربران

نظر بدهید