نکات در هنگام بنزین زدن

نکات در هنگام بنزین زدن

وقتی مشغول بنزین زدن هستید باید چکار کنید؟

وقتی مشغول بنزین زدن هستید، دستگیره را تا آخر فشار ندهید.

 اگر نگاه کنید می‎بینید دارای سه درجه است:

کُند - متوسّط - تند

در حالت کُند میزان تبخیر را که در اثر پمپ شدن بنزین حاصل می‌شود به حدّاقلّ می‌رسانید. همه ی شیلنگ‌ها دارای محلّ بازگشت بخار هستند. اگر سریع بنزین بزنید، مایع دیگری که وارد مخزن بنزین شما شده بخار می‌شود.  این بخار مکیده شده وارد مخزن زیرزمینی می‌شود به طوری که وقتی شما بنزین می‌زنید، در واقع به آن میزان که دستگاه نشان می‌‎دهد بنزین نزده‌اید.

نظرات کاربران

نظر بدهید