اموزش روشن کردن خودرو 206  با ایسیو  بوش  ME7.4.4

اموزش روشن کردن خودرو 206 با ایسیو بوش ME7.4.4

به نام خد ا

روشن کردن خودرو 206  با ایسیو بوش  ME7.4.4  

برای کلیه خودروها دوتا برق باید روی ایسیو باشد   در  این خودرو  پایه  B4  از سوکت قهوهای برق با سوئیچ   ودر  سوکت مشکی  ایسیو  پایه  G2  برق  مستقیم  باید باشد 

منفی رله اول  از سوکت مشکی BM34  پایه 13  به  سوکت مشکی ایسیو  پایه F2  میرود 

منفی رله دوم  از سوکت مشکی  BM34  پایه 3  به  سوکت  خاکستری  ایسیو  پایه F3  میرود 

توجه  در خودروهای 206 فرانسوی  احتمال خرابی  رله اول  و  دوم  داخل  BM34  خیلی زیاد است 

 

پایه های شبکه کن   پایه H4  قهوهای ایسیو  به پایه  4 مشکی  BSI  میرود   

و  پایه H3 قهوهای  به  پایه 2  مشکی  BSI  میرود 

وقتی سوکت ها بیرون نیست  اهم  سیمهای شبکه  60 اهم میباشد 

و وقتی سوکتها را خارج کنید  120اهم 

سوکت سنسور  دور موتور چک شود سابقه خرابی پینها دارد    احتمال خرابی خود سنسور دور موتور هم هست 

اپدیت لحظه ای  ECUKIT 

نظرات کاربران

نظر بدهید