فیلتر بنزین

فیلتر بنزین

زمانی که فیلتر سوخت کثیف میشود  پمپ بنزین سختترکار میکند و سریعتر هم میسوزد 

زمان تعویض فیلتر بنزین هر 20/000 کیلومتر  البته در شرایط اب وهوای و نو سوخت متفاوت است 

که با سوخت کشور ما بهتر است هر 10/000 کیلومتر تعویض شود 

انچه از الکترونیک خودرو نیاز دارید در اپلیکیشن ECUKIT

نظرات کاربران

نظر بدهید