تست سنسور دمای آب بدون تستر

تست سنسور دمای آب بدون تستر

نحوه چک کردن سنسور دمای اب  

بدون نیاز به دیاگ و اهم متر :

فقط کافی است  که سوکت سنسور دمای اب را بکشید 

اگر موتور به راحتی روشن شد  که ایراد از سنسور دمای اب است  وگرنه سالم است 

نظرات کاربران

نظر بدهید