در صورت نبودن رله دوبل  چگونه خودرو را روشن کنیم

در صورت نبودن رله دوبل چگونه خودرو را روشن کنیم

در صورت خرابی  رله دوبل  و دسترسی نداشتن به رله سالم   با روشهای  زیر  خودروها با

ایسیو  زیمنس     ساژم   و 206    را روشن کنید 

با اپلیکیشن  ecu kit  الکترونیک خودرو همیشه در دسترس شماست 

نظرات کاربران

نظر بدهید