راهنمای تغییر سیم کشی بعد از فلش دار کردن Ssat پراید

راهنمای تغییر سیم کشی بعد از فلش دار کردن Ssat پراید

تغییرات سیم کشی پراید  SSAT  بعد از،فلش دار کردن  

پایه های 

۱با۶۱ 

۲با ۶۲ 

۹ با ۴۱ 

ذر سیم کشی جابجا شود  در ssat  ایرانخودرو  نیازی به جابجای نیست 

نظرات کاربران

نظر بدهید