راهنمای تعمیرسمند قدیم  ccn برف پاکن ها و استارت

راهنمای تعمیرسمند قدیم ccn برف پاکن ها و استارت

راهنمای تعمیر ccn سمند  قدیم   قسمت  دور تند  و کند  برف پاکن 

استارت  برگشت برف پاک کن 

دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر بدهید