تعمیر داخلی ccn سمند قدیم بخش uln2 - vnq5- z247

تعمیر داخلی ccn سمند قدیم بخش uln2 - vnq5- z247

راهنمای تعمیر داخلی  ccn  سمند قدیم   مربوط به 

ای سی های  LNVU4DP     ULN2003    VNQ5E050AK 

Z247  به همراه دیتاشیت های مربوطه 

الکترونیک خودرو  =  ECUKIT 

دانلود فایل 

نظرات کاربران

نظر بدهید