تیونینگ خودرو رانا TU5 با ecuزیمنسCGE نوفلش

تیونینگ خودرو رانا TU5 با ecuزیمنسCGE نوفلش

تیونینگ خودرو رانا TU5 با ECU زیمنس CGE نو فلش

حذف سنسور اکسیژن دوم- افزایش شتاب- کاهش دما

لطفا قبل از برنامه ریزی کالیبره ECU رامقایسه کنید

دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر بدهید