فایل حذف کیلومتر پراید زیمنس بایفیولد CB7

فایل حذف کیلومتر پراید زیمنس بایفیولد CB7

فایل  حذف کیلومتر  خودرو پراید  دوگانه با 

ایسیو  زیمنس  بایفیولد CB7  با کالیبره مشخص 

بزودی  فایلهای ایربگ  و نقشه های  ایمو بلایزر  در ECUKIT 

 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید