فایل حذف سنسور کیلومتر خودرو تیبا با ایسیو cix48

فایل حذف سنسور کیلومتر خودرو تیبا با ایسیو cix48

فایل حذف سنسور کیلومتر  از داخل ایسیو  

خودرو  تیبا  با  ECU     CIX48  با کالیبره مشخص 

در بخش  دیوار اپلیکیشن  لوازم  کار کرده  خود را   بدون پرداخت هزینه 

خرید وفروش نمایید 

دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر بدهید