حذف سنسور اکسیژن اول  بوش 206    7.4.5

حذف سنسور اکسیژن اول بوش 206 7.4.5

فایل  حذف سنسور  اکسیژن  اول   و  خطای  هیدرولیک فرمان 

خودرو   206  با ایسیو  7.4.5     بدون تعویض سنسور اکسیژن 

انچه از الکترونیک خودرو نیاز دارید در ایسیوکیت 

دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر بدهید