فایل ای سی یو 405  والئو  pl4 حذف اکسیژن

فایل ای سی یو 405 والئو pl4 حذف اکسیژن

دانلود فایل

فایل ای سی یو  والئو pl4  خودرو  405  پارس   سمند 

حذف سنسور اکسیژن اول  جهت خودروهای  دوگانه دست 

الکترونیک خودرو همیشه همراه شما با اپلیکیشن ECUKIT 

در بخش دیوار  اپلیکیشن  قطعات استک را بدون واسطه خرید وفروش 

نمایید 

نظرات کاربران

نظر بدهید