رفع ایراد برگشت گاز ECU SSAT

رفع ایراد برگشت گاز ECU SSAT

دانلود فایل

جدول   در وینولس  جهت  بر طرف  کردن  ایراد  

برگشت  گاز  در ای سی یو های  SSAT     405  پارس   

راهنمای رایگان  تعمیرات  در اپلیکیشن  ECUKIT 

 

نظرات کاربران

نظر بدهید