خواندن کیلومتر وامپر بدون باز کردن و در اوردن  IC

خواندن کیلومتر وامپر بدون باز کردن و در اوردن IC

دانلود فایل

طریقه  سیم بندی  و خواندن  پشت امپر   بدون خارج 

کردن ای سی   

جهت خودروهای داخلی و خارجی  با دستگاه  TNM 

خرید اسان و مطمئن  از اپلیکیشن  ECUKIT 

نظرات کاربران

نظر بدهید