فایل پراید ssat  بدون اکسیژن

فایل پراید ssat بدون اکسیژن

دانلود فایل

فایل  پراید  ای سی یو  ssat  نو ایمو  

حذف سنسور اکسیژن اول   و   میل سوپاپ 

اطلاعات کاربردی  در ECUKIT

 

نظرات کاربران

نظر بدهید