آموزش دانلود و تبدیل و ریمپ ایسیو های SSAT نو فلش

آموزش دانلود و تبدیل و ریمپ ایسیو های SSAT نو فلش

آموزش  دانلود و تبدیل ایسیو های SSAT نو فلش 

ابتدا گزینه  انتخاب قطعه   

1- OBD- DOWNLOAD

2-SSAT

3-IKO(NOFELASH)

از صفحه باز شده  یک نوع ایسیو  انتخاب میکنیم  فقط توجه  در بنزینی و دوگانه بودن بشود  سپس تغییرات

اعمال کنید و گزینه دانلود را اجراکنید 

توجه فرمایید چنانچه  فایل مورد نظر را میخواهید دانلود کنید  از گزینه باز کردن فایل خود را انتخاب و دانلود کنید 

هر انچه از الکترونیک خودرو نیاز دارید در اپلیکیشن ECKIT 

نظرات کاربران

نظر بدهید