فایل حذف کیلومتر پرایدcr3

فایل حذف کیلومتر پرایدcr3

دانلود فایل

فایل حذف سنسور کیلومترخودرو پراید 

با ecu زیمنس cr3

قبل از دانلود کالیبره ecu مقایسه گردد.

آنچه در ارتباط با الکترونیک خودرو نیاز دارید در 

اپلیکیشن ECUKIT  

نظرات کاربران

نظر بدهید