فول ریمپ سمند ef7 با ایسیو بوش me7.4.9

بازدید : 272قیمت: 100,000 تومان

دسته بندی : سمند - دنا - سورن

فول ریمپ سمند ef7 با ایسیو بوش me7.4.9 تکسوز امپر فیکس-افزایش شتاب-رفع کپ-حذف اکسیژن دوم و کاتالیست-کاهش دمای فن ایسیوکیت تی ان ام ثزعنهف ثزع فدم TNM ECU ECUKITفول ریمپ سمند ef7

با ایسیو بوش me7.4.9

تکسوز امپر فیکس

افزایش شتاب

رفع کپ

حذف اکسیژن دوم و کاتالیست

کاهش دمای فن

 

فروش ویژه ایسیو های چینی 

وارداتی به طور مستقیم وبدون واسطه