فایل ریمپ خودرو 206 tu3 با ایسیو غرب استیل (maw)

بازدید : 756قیمت: 35,000 تومان

دسته بندی : 206 ایرانی

ایسیوکیت - ECUKIT
فایل ریمپ


فایل ریمپ افزایش شتاب اولیه و ثانویه کاهش مصرف سوخت خودرو 206 tu3 با ایسیو غرب

استیل (maw)

*جهت برنامه ریزی کالیبره ایسیو را مقایسه و از طریق کابل OBD دانلود کنید*

در بخش دیوار اپلیکیشن ایسیوکیت قطعات استوک را بدون واسطه خرید فروش کنید

محصولات مرتبط