فایل ریمپ خودرو 206 tu3 با ایسیو غرب استیل (maw)

بازدید : 1441قیمت: 35,000 تومان

دسته بندی : 206 ایرانی

ایسیوکیت - ECUKIT
فایل ریمپفایل ریمپ افزایش شتاب اولیه و ثانویه کاهش مصرف سوخت خودرو 206 tu3 با ایسیو غرب

استیل (maw)

*جهت برنامه ریزی کالیبره ایسیو را مقایسه و از طریق کابل OBD دانلود کنید*

در بخش دیوار اپلیکیشن ایسیوکیت قطعات استوک را بدون واسطه خرید فروش کنید

مهدی رضازاده جمعه 13 فروردین 1400

سلام مهندس فقط ریختن بزنیم درسته؟

پاسخ مدیر به مهدی رضازاده جمعه 13 فروردین 1400

سلام بله فقط دانلود

محصولات مرتبط